fb

Wat doet NLP met je?

Afdrukken

NLP geeft inzicht in hoe je waarneemt, hoe je een persoonlijk ‘model van de wereld’ opbouwt en hoe je jouw model tot uitdrukking brengt in gedrag, emoties en taal. NLP is een effectieve manier om snel tot de kern van het probleem te komen.

NLP zorgt ervoor dat jij effectief functioneert in alle situaties

Hoe kun je optimaal probleemsituaties het hoofd bieden, hoe ga je om met negatieve emoties en hoe ontwikkel je jezelf, je organisatie, je medewerker of je klant? NLP begint bij jezelf. Om te veranderen en te ontwikkelen is het belangrijk je vaste patronen te onderzoeken en waar nodig te veranderen. Dit begint met anders denken. Met een realistische kijk op jezelf, je mogelijkheden, je beperkingen en je doelen of verlangens. NLP is een techniek waarmee je veel bewuster naar jezelf èn je omgeving kijkt. De vooronderstellingen van NLP helpen je daarbij.

Met NLP verandert daadwerkelijk de manier waarop je in het leven staat waardoor je meer keuzemogelijkheden voor jezelf creëert, je komt meer in je kracht. Volledige integratie van NLP zal je levenshouding veranderen. Je kunt problemen makkelijker en sneller oplossen, je ontdekt je passie en je missie in je leven èn je krijgt handvatten hoe jij je passie vorm kunt geven waardoor je kansen beter kunt benutten. Jij bestuurt je eigen bus!

NNeuro staat voor de interactie tussen lichaam, geest, hersenen, denkprocessen en ons centrale zenuwstelsel.

LLinguïstisch gaat over taal en non-verbale communicatie die we gebruiken om ons denken en ervaringen betekenis te geven

PProgrammeren gaat over ons vermogen om ons denken en ons gedrag te veranderen.

NLP of Neuro Linguïstisch Programmeren is ontstaan uit de nauwkeurige observaties en diepgaande interviews door Richard Bandler en de linguïst John Grinder. NLP baseert zich op het werk van succesvolle therapeuten als Virginia Satir (gezinstherapeute), Fritz Perls (grondlegger gestalttherapie), Milton Erickson (hypnotherapeut) en van andere mensen die ieder op hun eigen specifieke terrein succes hebben geboekt in effectieve communicatie.

Door NLP leer je veel over jezelf, over anderen en hoe jij communiceert. Als je doorziet hoe je intern systeem van gedachten, gevoelens en gedrag werkt, kun je jezelf beter begrijpen, maar ook je communicatie en de wisselwerking met anderen doorzien en verbeteren.
NLP bestudeert onze bewuste en onbewuste gedachten, gevoelswereld en ons gedrag.

Onze gedachten

Alles wat we meemaken, waarnemen – bijvoorbeeld zien of horen-, komt als prikkels bij ons binnen. Wij filteren alle informatie, waarbij wij onbewust onze filters hebben ingesteld door ervaringen, opvoeding, waarden of overtuigingen en daarbij hebben we ook nog wat dingen weglaten, gegeneraliseerd of vervormd. Op basis van onze waarneming, van geluid, gevoel, beeld, interne dialoog, geur en smaak, vormen we onze gedachten en we maken een interne voorstelling van de gebeurtenis. Hierdoor ontstaat onze stemming en deze stemming bepaalt hoe we ons voelen, ons gedrag en ons resultaat. NLP helpt je om je bewust te worden van dit proces en leert je hoe je veranderingen kunt aanbrengen in je gedachten, communicatie, gedrag en dus je resultaat.

Betere communicatie

Je kunt beter en effectiever met jezelf en anderen communiceren door NLP en je ziet in hoe je invloed kunt hebben op je eigen gedachten en dus je eigen stemmingen.
Je wordt je bewust waarom jij je op een bepaalde manier gedraagt en welk gedrag voortkomt door je opvoeding, overtuigingen en belangrijke waarden in je leven.
Je krijgt inzicht wat jij nodig hebt om de kwaliteit van je leven te verbeteren en je talenten en je succesfactoren op een goede manier in te zetten.

Persoonlijke groei

NLP helpt je in je persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt een beeld van wie je bent, hoe je denkt en hoe je de dingen doet die je doet. Het leert je op een fijne manier scherper en helder naar “zaken” te kijken zodat je kunt kiezen en begrijpt hoe je reageert. Je leert met je emoties om te gaan waar jij je oké bij voelt en zo het gevoel krijgt dat je niet meer door (bepaalde)emoties wordt “overvallen”.
Het is goed om af en toe even stil te staan in je leven. Veel dingen doen we onbewust, na verloop van tijd wordt het een “gewoonte”. We leven dan als het ware op de automatische piloot.
NLP modellen en technieken helpen je om meer inzicht te krijgen in de manier waarop je dingen doet. Inzicht in die onbewuste patronen is vaak al voldoende om verandering op gang te brengen.

Als je blijft denken zoals je dacht, en blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je altijd al kreeg.

 • Bewustwording van het fascinerende proces van communicatie en hoe dat van invloed is op al je gedrag.
 • Je leert hoe je jouw communicatie nog effectiever kunt inzetten, waardoor je beter in contact en in verbinding kunt komen met anderen en ook met jezelf.
 • Je leert meer de regie over je eigen leven te nemen.
 • Een mindset die je in staat stelt het leven in vol potentieel te leven.
 • Bewustwording van hoe jij de dingen doet die je doet. Als wat je doet werkt doe er meer van. Als wat je doet niet werkt, leert NLP je hoe je het anders kunt doen, waardoor je meer in je kracht komt en het beste uit jezelf kunt halen.
 • Bewustwording van wat echt belangrijk voor je is waardoor je makkelijker en sneller de juiste beslissingen maakt.

buddha1019x500

Kortom, met NLP....

 • kun je sneller conflicten oplossen
 • kun je effectiever communiceren en samenwerken
 • krijg je betere relaties en dieper contact
 • kun je mentale hindernissen oplossen
 • kun je irritaties/weerstand aanpakken
 • kun je de ander beter begrijpen
 • kun je meer/betere informatie uit een gesprek halen
 • kun je beter je doelen halen (scherpere focus en beter prioriteit stellen)
 • kun je je sterke punten uitbouwen
 • kun je negatieve ervaringen uit het verleden opruimen
 • kun je een positieve stemming bij jezelf oproepen
 • kun je jezelf beter presenteren
 • leven in plaats van overleven
 • observeren van non-verbaal gedrag en inzicht krijgen hoe iemand communiceert
 • ontdekken van innerlijke vermogens bij jezelf en bij anderen
 • observeren van non-verbaal gedrag en inzicht krijgen hoe iemand communiceert
 • ontdekken van innerlijke vermogens bij zichzelf en bij anderen
 • heb je meer energie om die dingen te doen die je graag wilt doen en ervaar je uiteindelijk meer rust