fb

Systemisch Werken / opstellingen

Afdrukken

Ons leven kent van jongs af aan vele systemen. De familiesystemen van onze vader en moeder en de verbinding tussen die systemen blijken vaak grote invloed te hebben op ons huidige functioneren. Daarnaast maken we deel uit van andere (maatschappelijke) systemen zoals onze school, een team, een vereniging, organisaties, etc.

Wat doet Systemisch Werk?

Hoezeer je jezelf ook ontwikkelt vanuit hedendaagse modellen van psychologie, soms lijkt er een soort onzichtbare kracht aanwezig te zijn die ervoor zorgt dat we steeds weer in dezelfde valkuilen lopen. Systemisch Werk heeft als doel deze verborgen belemmeringen zichtbaar te maken.

Hoe werkt Systemisch Werk?

Middels een opstelling, vaak ook door bewustwording van systemische dynamiek, wordt de verborgen kracht van de onderlinge verhoudingen zichtbaar en voelbaar. De ervaring hierin is leidend.

Wanneer wordt Systemisch Werk ingezet?

Systemisch Werk wordt ingezet om helderheid en inzicht te geven in de verborgen kracht van de dynamiek van het systeem waar je onderdeel van bent of deel van uit maakt.

Hoe zet ik Systemisch Werk in?

Tijdens het testen van het ontstaan van een emotie (NEI) kom ik uit bij wie de emotie is begonnen. Dat kan generaties teruggaan. Dit gaan we onderzoeken met Nei en informatie vanuit het systemisch werk die op dat moment nodig is.

Mocht het nodig en wenselijk zijn gebruik ik Playmobil poppetjes die elk een persoon vertegenwoordigen in een tafelopstelling of een opstelling in de ruimte met vloerankers, flessen of andere voorwerpen die je kiest uit de ruimte. Alle vormen werken in op de dynamiek van het ingebrachte thema.

Resultaat!

Systemisch Werk geeft inzicht in je belevingswereld, hoe je ernaar kijkt en hoe je deze ervaart. Veranderingen in de opstelling geven een rijkheid aan ervaringen mee, waardoor je situaties met bijvoorbeeld spanning of stress werkelijk positief gaat ervaren. Het maakt de verborgen kracht van het totale systeem en hoe de zaken op elkaar inwerken heel duidelijk.

Systemisch Werk is een fascinerend fenomeen dat vooral bekendheid heeft gekregen door het werk van de Duitse familie- en psychotherapeut Bert Hellinger.

Systemisch Werk is geen vervanging voor andere werkwijzen, maar heeft een integrerend effect op de kennis die reeds is opgedaan

Ik gebruik het als aanvulling voor de Coaching, om inzicht te krijgen in het systeem wat aanwezig is.

kern1019x500