fb

Tarieven en info vergoedingen

Tarievenlijst 2021: 

Intakegesprek  ± 0,5 uur gratis
Coachsessie volwassene ± 1,5 uur € 70,-
Coachsessie student ± 1,5 uur € 70,-
Training kinderen ** 0,45  uur € 40,-
Sessie op afstand ± 1,5 uur 70,-
NEI sessie ± 1 - 1,5 uur 70,-
 **  Training kinderen bestaat uit Sociale Vaardigheidstraining,huiswerkbegeleiding, psychomotorische training of testen op psychomotorisch vlak. 
Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om de tarieven te betalen, neem contact met me op. Waarschijnlijk kunnen we samen tot een passende oplossing komen.
Op dit moment wordt een sessie nog niet vergoed door de ziektenkostenverzekering. Lees onderstaande mogelijkheden voor andere opties.

 

vlinders1019x500

Particulieren kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor Coaching gedeeltelijk vergoed krijgen.

Via de werkgever:

Vaak reserveert je werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten voor een cursus vele malen hoger dan die van een Coachtraject. Bovendien wordt een Coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of bij personeelszaken naar jouw mogelijkheden. Denk hierbij ook aan duurzame inzetbaarheid.

Via de ziektekostenverzekering:

Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt Coaching vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Kijk hiervoor de voorwaarden in je polis na.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf:

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting:

Wanneer je als partuculier de kosten voor Coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomsten uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingsdienst. De kosten voor Coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via het UWV:

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reïntegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je het Coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.