fb

Reflexintegratie RMTi

Deze Zweeds- Australische reflexintegratie-methode is ontwikkeld door Harold Blomberg samen met Moira Dempsey.
De bewegingen van de Rythmic Movement Training internationaal zijn nagebootst van bewegingen die kinderen van nature maken. In de RMT-i sessie werken we met deze bewegingen om de reflexen te integreren, zodat leren, communiceren, gedrag, emotioneel en algemeen welzijn toegankelijk worden om zich verder te ontwikkelen. Het centraal zenuwstelsel krijgt de kans om verder te rijpen.

Reflexen vormen de basis van onze (neuro) motorische en sensorische ontwikkeling. Ze vormen het fundament van onze ontwikkeling. Een pasgeboren baby beschikt over veel reflexen. Ze zijn aanwezig omdat het zenuwstelsel nog niet rijp is om zelf bewust bewegingen uit te voeren. Tijdens de eerste levensjaren rijpt het centrale zenuwstelsel en worden de reflexen omgezet in bewuste bewegingen. Rond het derde jaar horen de meeste reflexen volledig geïntegreerd te zijn.

Als bepaalde reflexen toch actief blijven, kost dit veel energie, waardoor de ontwikkeling van een kind kan blokkeren en het op latere leeftijd meer kans heeft op leer- en/of gedragsproblemen.

Met reflexintegratie kunnen reflexen op iedere leeftijd alsnog geïntegreerd worden. Met ritmische oefeningen worden de reflexen alsnog gestimuleerd om zich door te ontwikkelen. Zo verstevigen we het fundament dat een kind nodig heeft om te kunnen groeien op sociaal, emotioneel, cognitief en motorisch gebied.

Met beweging zorgen we ervoor dat lijf en brein weer in balans komen. Dat er neurale paden aangelegd worden en verstevigd worden.

Ik kijk en test door middel van oefeningen welke reflexen actief zijn en geef oefeningen mee in een behandelplan om thuis te oefenen waarmee de reflexen integreren. Zo help ik het kind verder in zijn ontwikkeling op sociaal-emotioneel en cognitief gebied, zodat het een sterke basis krijgt om te kunnen groeien en ontwikkelen!

Het behandelplan bestaat uit 3 tot 5 oefeningen die u thuis met uw kind uitvoert. Na 6 weken komt u naar de praktijk. We evalueren hoe de oefeningen zijn gegaan en ik doe kort bewegingstestjes om de oefeningen aan te passen en af te stemmen op de ontwikkeling. Mocht er weinig voortgang ze zien zijn, kunnen we in overleg afstemmen om een NEI-sessie te plannen. Daarmee kijk ik wat het systeem blokkeert en nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

Rhythmic Movement Training International is een methode voor reflexintegratie. Tijdens de Rhythmic Movement wordt er gebruik gemaakt van ritmische bewegingen die het kind zelf of met behulp van een begeleider/ouder kan doen. De bewegingen zijn gemakkelijk te leren en ontzettend leuk om te doen!

Psychomotorische leer- en gedragsspecialist en RMTi specialist

Ik licht hier een aantal aspecten uit en wat het inhoud. De onderdelen die ik aanbied, zijn zichtbaar in de pictos's aan de rechterkant vandeze pagina.

Visuele screening:

Soms vraag je je af waarom een kind niet tot lezen, spellen of rekenen komt? Kijken doe je met je ogen en zien doe je met je hersenen. De ogen vangen licht op om te kijken en seinen deze prikkels door naar de hersenen. Deze visuele
informatie moet door de hersenen geïnterpreteerd en begrepen worden. Dus: wat je ogen zien, verwerken je hersenen!

Het zien is een aangeleerd proces. Zoals je ooit hebt leren lopen en fietsen, moet je ook leren zien. Bij de meeste kinderen ontwikkeld dit proces spontaan, maar soms gaat dit niet vanzelf.

Gaat er in dit proces iets fout dan spreken we van een visuele disfunctie. Een visuele disfunctie kan het leerproces behoorlijk belemmeren. Zelfs op een intelligentie test kan een kind lager scoren door problemen met de visuele vaardigheden. Gelukkig is er iets aan te doen!

Als je te maken hebt met lees-, spelling-, en rekenproblemen is het daarom handig om een aantal zaken te weten van het kind:

 • Hoe neemt het kind de visuele informatie die voor hem/haar ligt waar?
 • Gebeurt dat wel zoals wij veronderstellen of zijn er afwijkingen?
 • Komt alle informatie wel aan in de hersenen of valt er soms informatie weg?
 • Staat de informatie wel stil of beweegt en verschuift het?
 • Hoeveel inspanning kost het om op leesafstand waar te nemen?
 • En wat voor link heeft dat met de concentratie en de oog-handcoördinatie?
 • Wordt het eind van een woord en het begin wel afzonderlijk waargenomen of lijken ze voor het kind te versmelten in een vorm van partiële verdubbeling?
 • Kunnen de oogsprongen tijdens het lezen wel juist gemaakt worden of mikt het kind voorbij, voor, boven of onder het woord?

Bij een visuele screening test ik hoe de ogen bewegen, wat de ogen waarnemen en hoe het brein de waarneming ziet. Vandaaruit maak ik een behandelplan.

Schrijfmotorische Therapie:

Een verkeerde pengreep en houding, slordig of niet leesbaar schrijven, een traag schrijftempo, moeite met de schrijfpatronen en lettervormen….dat kan heel frustrerend zijn. Vooral als je een dictee moet maken, want hoe vervelend kan het zijn als je antwoord fout gerekend wordt omdat je leerkracht het woord niet kan lezen.

Schrijfproblemen bij kinderen kunnen diverse oorzaken hebben. Soms is de pengreep niet goed of wordt er bijvoorbeeld veel te hard geduwd op het potlood. Dit kost heel veel inspanning en is erg vermoeiend. De handen moeten ook goed kunnen samenwerken en het lateralisatieproces moet goed afgerond zijn, zodat het kind ook goed de middellijn kan doorkruisen. Lukt dat niet, dan zie je het kind bijvoorbeeld scheef aan tafel zitten. Door nog actieve reflexen kan het ook zijn dat bij het schrijven de tong naar buiten komt. Er kan ook sprake zijn van richtingsproblemen waardoor het kind veel moeite heeft met het maken van de juiste lettervorm. De letters worden dan bijvoorbeeld van beneden naar boven geschreven of in spiegelbeeld in plaats van in de juiste schrijfrichting. Als het kind erg moet nadenken over de lettervormen dan kan het ook spellingsfouten gaan maken, omdat het geen energie meer heeft om na te denken over de spellingsregels.

Leren schrijven maakt onlosmakelijk deel uit van ons onderwijs en dagelijks leven. Schrijven is een complexe vaardigheid. Er gaan veel processen en vaardigheden aan vooraf om leesbaar en met een voldoende tempo te kunnen schrijven. Denk bijvoorbeeld aan je geheugen, lateralisatie, concentratievermogen, taalvaardigheid en cognitief niveau.
Ook is het belangrijk om een goede oog-handcoördinatie te hebben.

Ik kijk welke reflexen ten grondslag liggen aan een goede schrijfhouding. Ik werk samen met het kind aan een goede pengreep, zithouding en vloeiend en vlot handschrift. De oefeningen zijn speels en leuk om te doen. Door de reflexen te integreren, de pengreep te verbeteren, te werken aan de vorm van de letters wordt het handschrift beter leesbaar en ervaart je kind meer plezier in het schrijven.

Lateralisatie:

Lateralisatie kun je omschrijven als term BREINSAMENWERKING, omdat alles vanuit het brein aangestuurd wordt en omdat daar de neurologische netwerken gelegd worden en de rijping plaatsvindt. Daar vindt de samenwerking van het brein plaats en de aansturing naar het hele lichaam. Het is niet enkel een links-rechts proces, maar ook de dimensie boven-onder, en de dimensie voor-achter zijn belangrijk.

Het is belangrijk dat je kind leert…
 • Een juist lichaamsbesef en juist lichaamsschema te hebben.
 • Een goede werkrichting te hebben.
 • De middellijn te overkruisen.
 • Een goede ruimtelijke oriëntatie te hebben.
 • Hun grove en fijne motoriek verder te ontwikkelen.
 • Om de hersenen te laten samenwerken.
 • Om te komen tot lezen, schrijven, rekenen en spellen.

Tijdens dit screeningsonderzoek kijk ik naar verschillende onderdelen die een belemmering kunnen vormen in het lateralisatieproces.

Zo kijk ik onder andere naar:

 • De reflexen die gekoppeld zijn aan lateralisatie.
 • Motorische bewegingspatronen.
 • Het belang van lichaamsbesef.
 • De ruimtelijke oriëntatie als voorwaarde.
 • De lateralisatie zelf.

Op basis van de gegevens uit dit onderzoek bepaal ik waar het kind vastloopt en stel ik een behandelplan op. Je weet exact op welk niveau je het kind kunt helpen en welke oefeningen je per niveau kunt doen om het kind te stimuleren.

Movement Based Learning

Een mens heeft een voor- en achterkant, maar een lijf moet ook weten dat het een voor- en achterkant heeft. En ook een boven- en onderkant en een links en rechts. En dat lijf moet in verbinding staan met het brein. Samen moeten ze bewegingspatronen begrijpen en kunnen uitvoeren. Pas dan kun je je veilig voelen, concentreren en leren!

Een baby ontwikkelt zich vanuit reflexen, dat zijn ongecontroleerde, automatische bewegingen. Pas later door de rijping van het centraal zenuwstelsel kunnen de bewegingen gecontroleerd worden en ontwikkelt het kind zich via omrollen, kruipen en lopen tot een volwassen mens. Door te bewegen krijgt het kind grip op zijn omgeving.

Movement Based Learning (MBL) is een programma dat je een diepere kijk geeft op enkele basispatronen van de neurologische en motorische ontwikkeling.